صفحه اصلي > گروه آموزش HSE > همایشهای کشوری 
اوقات شرعی
نظرسنجی
نظر شما در مورد طراحی این وب سایت چیست؟

خوب
متوسط
ضعیف

همایشهای کشوری

فهرست

 1. سومين همايش بين المللي جرثقيلها
 2. نخستين همايش بين المللي جامع محيط زيستي
 3. دومين همايش بين المللي hse در پروژه ها ي عمراني
 4. دومين نمايشگاه بين المللي HSE آتش نشاني و امداد و نجات
 5. چهارمين کنفرانس بين‌المللي حوادث 
 6. همايش مصرف بهينه آب در صنعت :چالشها و راهکارها
 7. هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست
 8. هفتمين کنگره بين المللي سلامت در حوادث و بلايا
 9. ششمين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE
 10. اولين كنفرانس مديريت مخاطرات در معادن و فضاهاي زيرزميني
 11. نهمين کنگره ملي مهندسي عمران

سومين همايش بين المللي جرثقيلها

18لغايت 19 شهريور ، دانشگاه تهران با حضور شوراي شهر، وزارت صنايع ، شهرداري، نظام مهندسي، وزارت نفت و وزارت کار و پيشکسوتان صنعت

فهرست
نخستين همايش بين المللي جامع محيط زيستي
25 الي 26 شهريور 1394، تهران - مرکز همايش هاي صدا و سيما
نخستين همايش بين المللي جامع محيط زيست با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربيات و ارايه دستاوردهاي زيست محيطي محققان و پژوهشگران اين حوزه، گسترش و توسعه فضاي تعامل بين سطوح مختلف راهبردي و عملياتي، فراهم كردن زمينه انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و كاربردي در اين حوزه، ارايه موضوعات جديد و استاندارد نوين در حوزه سلامت و محيط زيست، معرفي و بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهشها، تجربه ها و نوآوريهاي علمي و صنعتي دانشگاه ها، توسعه فرهنگ و دانش فني مربوط به فناوري هاي نوين كنترل آلودگيهاي محيط زيست در راستاي ارتقاء كلان سطح محيط زيست كشور و نيل به توسعه پايدار و با محوريت محيط زيست و انرژي، محيط زيست و تنوع زيستي، تغييرات آب و هوايي و اقليمي، مهندسي طراحي و آموزش در محيط زيست، اقتصاد، حقوق، آب و فاضلاب، هوا و صوت، مديريت پسماند و بازيافت و ... با همكاري دانشگاه هاي معتبر سراسر كشور از جمله دانشگاه تهران، صنعتي اميركبير، الزهرا، خواجه نصير الدين طوسي، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته ملي و بين المللي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان هاي مديريتي برگزار خواهد شد. برگزارکننده: مركز همايش هاي توسعه ايران
نشاني دبيرخانه: تهران
تلفن: 4-33699093 021 2-96869691 021 سايت: http://cgei.ir
موضوعات همايش:
محيط زيست و انرژي
 • انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد، شناسايي منابع و روشهاي بهروري
 • ذخيره سازي و مصرف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
 • اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
 • فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
 • سياست گذاري و مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي
 • ابعاد مختلف اقتصادي منابع انرژي

محيط زيست و تنوع زيستي
 • سرزمين شناسي و حفاظت از آن
 • حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
 • حفاظت از گونه¬هاي در معرض خطر انقراض
 • عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم¬هاي خشكي و آبي تغييرات آب و هوايي و اقليمي
 • اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس جهاني
 • اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس محلي
 • قوانين و مقررات ملي و بين المللي
 • اثرات اقتصادي و اجتماعي تغييرات آب و هوا
 • تغييرات اقليمي، گرمايش جهاني و گرمايش منطقه ايي
 • تغييرات اقليمي، گازهاي گلخانه‌اي و اثرات اقتصادي آن
 • تغييرات اقليمي و امنيت انرژي (راهبردها و سياست‌ها)

مهندسي طراحي محيط زيست
 • اصول و مباني طراحي محيط
 • طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پاركهاي ملي
 • طراحي و معماري بومي با رويكرد اسلامي
 • طراحي اكولوژيك و پايدار
 • بازسازي و بهسازي محيطي
 • نقش طراحي محيطي در كاهش اثرات زيست محيطي
 • طراحي شهري، بهسازي محيط زيست
 • فضاي سبز و محيط زيست شهري
 • شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
 • مسايل محيط زيست كلان شهرها
 • اثرات زيست محيطي طرح¬هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
 • اكولوژي شهري و شهر سبز
 • طراحي محيط شهري پايدار با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان
 • نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي
 • نقش فضاهاي سبز و باز شهري در كاهش تنش‌هاي زيست محيطي
 • اصول و مباني طراحي محيط پايدار شهري و حومه شهري
 • طراحي اكولوژيك فضاهاي شهري و حومه شهري
 • حفاظت و بازسازي سايت‌هاي تاريخي با ارزش
 • برنامه هاي توسعه شهري و محيط زيست
 • برنامه ريزي ملي و منطقه اي و سياست‌هاي زيست محيطي
 • طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پاركهاي ملي
 • نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
 • اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز
 • استفاده از فن آوريهاي نوين در فضاي سبز شهري
 • كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز شهري

سوانح و بحران هاي زيست محيطي:
 • تغيير اقليم و گرمايش جهاني
 • گازهاي گلخانه اي
 • عوامل موثر در تخريب لايه ازون
 • شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي (سوانح شيميايي، هسته اي، ميكروبي، بيولوژيك و .....)
 • مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي كاهش آن
 • چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري
 • سياست گذاري قوانين و مقررات در مديريت بحران و سوانح

برنامه ريزي و آمايش سرزمين :
 • تيوري برنامه ريزي محيط زيست
 • برنامه ريزي شهري، روستايي و منطقه اي
 • برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي
 • برنامه ريزي اكوسيستمي
 • حفاظت و تنوع زيستي
 • ارزيابيهاي زيست محيطي
 • ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
 • ارزيابي ريسك زيست محيطي
 • مدلهاي آمايش سرزمين
 • اثرات زيست محيطي پروژهها و طرحهاي كلان
 • توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها

بهداشت، ايمني و محيط زيست:
 • بهداشت محيط شهري و روستايي
 • بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بحرانها
 • كليات خدمات بهداشتي (مواد غذايي، مسكن)
 • معرفي نرم افزارهاي تخصصي بهداشت محيط ومحيط زيست
 • كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست
 • روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك

فن آوري هاي نوين زيست محيطي(GIS,RS):
 • كاربرد GISو RS در محيط زيست
 • كاربرد GISو RS در منابع آب
 • روشهاي مكان دار كردن مطالعات محيط زيست
 • مكان دار كردن EIA
 • تحليلهاي اكوسيستمي با استفاده از GIS و RS
 • روشهاي مكان يابي با GIS
 • محيط زيست و فن آوري اطلاعات

اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محيط زيست:
 • مباني نظري اقتصاد محيط زيست
 • روشها و فنون در اقتصاد محيط زيست
 • ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي
 • بررسي خسارتهاي تغيير اقليم
 • ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
 • حسابداري زيست محيطي
 • مسايل و مشكلات روش هاي موجود
 • مباني نظري حقوق محيط زيست
 • مراجع و روند قانونگذاري در محيط زيست
 • مسايل و مشكلات قوانين موجود
 • قوانين و مقررات در سطح ملي و بين المللي
 • تدوين و اجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
 • چالشهاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
 • جرايم زيست محيط
 • روشهاي اجراي بهينه و هدفمند قوانين
 • مباني نظري و تيوري¬هاي و تكنيك¬هاي آموزش محيط زيست
 • روشهاي ارتقاء آموزش محيط زيست در كليه سطوح
 • روشهاي ارتقاء فرهنگ زيست محيطي
 • نقش مشاركت مردمي در حوزه محيط زيست
 • روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
 • آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست
 • توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز

آب و فاضلاب:
 • انواع آلايندههاي آب
 • كيفيت آب آشاميدني و رعايت استانداردهاي ملي
 • تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
 • مديريت كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
 • اثرات زيست محيطي آفت آب هاي زيرزميني
 • استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
 • مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب
 • علل خشكسالي سال هاي اخير
 • خشك شدن تالاب ها
 • روش هاي نوين آبياري، مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

هوا و صوت:
 • شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي
 • آلودگي هوا، شناسايي منابع، آلاينده ها و مخاطرات بهداشتي
 • ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن
 • روش هاي نوين كنترل آلودگي هوا
 • استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
 • پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • ارايه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
 • ابعاد روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

خاك :
 • شناسايي و پايش آلايندههاي خاك
 • حذف آلايندههاي خاك با استفاده از فناوريهاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي و غيره استانداردهاي حد مجاز آلايندهها در خاك

مديريت پسماند و بازيافت :
 • مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و ...)
 • مديريت و بازيافت مواد زايد خطرناك
 • مكان يابي، ساماندهي و مهندسي مكانهاي دفن بهداشتي پسماندها
 • فناوريهاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
 • توليد مواد و انرژي از پسماند
 • اقتصاد و مديريت پسماندها
 • قوانين، مقررات و استانداردهاي مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
 • مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند

محيط زيست و علوم مختلف:
 • بيوتكنولوژي و محيط زيست
 • نانوتكنولوژي و محيط زيست
 • محيط زيست و فناوري اطلاعات
 • محيط زيست و پزشكي
 • فيزيك و محيط زيست
 • حمل و نقل و محيط زيست
 • صنعت، معدن و محيط زيست
 • سوخت، انرژي و محيط زيست
 • علوم جانوري و محيط زيست
 • زمين شناسي زيست محيطي
 • كشاورزي و محيط زيست
 • منابع طبيعي و محيط زيست
 • هواشناسي و محيط زيست
 • شيمي، پتروشيمي و محيط زيست
 • معماري، شهرسازي و محيط زيست
 • عمران، ساخت و ساز و محيط زيست
 • گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست و ساير عرصه هاي علوم و فناوري مرتبط با محيط زيست
فهرست
دومين همايش بين المللي hse در پروژه ها ي عمراني
25لغايت 26 شهريورماه - تهران
برگزارکنندگان : موسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ايران
نشاني دبيرخانه: تهران- سهروردي جنوبي - تقاطع مطهري - شماره 239 - واحد 3
تلفن: 88402907 و 88402878
سايت: http://iran-hse.ir
موضوعات همايش :
در صنايع نفت ،گاز و نيروhse
 • ايمني ساخت
 • حفاظت محيط زيست در پروژه هاي ساختماني بزرگ
 • بهداشت محيط در پروژه هاي ساخت
 • ايمني در پروژه هاي مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي
در صنايع معدني : hse
 • ايمني در صنايع استخراجي و فرآوري كاني
 • حفاطت محيط زيست در صنايع معدني بهداشت كار در صنايع معدني بالادستي و پايين دستي
: در صنايع نفت و گازhse
 • ايمني در صنايع بالادستي، انتقال و فرآيندي
 • حفاطت محيط زيست در صنايع نفت و گاز
 • ايمني محيط كار در صنايع نفت و گاز
شاخص هاي كليدي ايمني، محيط زيست و سلامت در صنايع مختلف :
 • مديريت ريسک hse
 • صنعت بيمه و ارتباط آن با شاخص هاي ريسك HSE
 • شاخص هاي مديريتي HSE-MS
 • نرم افزارهاي HSE
 • تجهيزات ايمني
 • تجهيزات حفاظت و مديريت محيط زيست
 • جهيزات بهداشت كار
فهرست
دومين نمايشگاه بين المللي HSE آتش نشاني و امداد و نجات
13 الي 17 مهرماه 1394، تهران - نمايشگاه بين المللي
به دنبال برگزاري موفقت آميز و تحسين برانگيز نخستين نمايشگاه بين المللي بهداشت، ايمني، محيط زيست، آتش نشاني و امداد و نجات کشور و ابراز رضايت و قدرداني شرکت کنندگان و غرفه داران و فراهم شدن زمينه انعقاد قراردادهاي خوب و ارزشمند با سازمانها و شرکت هاي دولتي و خصوصي، ثبت نام دومين نمايشگاه بين المللي HSE ، آتش نشاني و امداد و نجات کشور که از تاريخ 13 لغايت 17 مهر ماه 1394 در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد آغاز گرديد. برگزارکننده : شرکت پترو ايمن نعمت (نسکو)
نشاني دبيرخانه: تهران، بالاتر از ميدان پونک، انتهاي خيابان اشرفي اصفهاني، خيابان معين، پلاک32، طبقه اول، واحد 2
تلفن: 44859083 و 44840153
سايت: http://www.hseexpo.ir
گروه هاي کالايي:
 • نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي و صنايع وابسته
 • وارد کنندگان و تامين کنندگان تجهيزات ايمني، بهداشت حرفه اي، محيط زيست، آتش نشاني و ابزارآلات امداد و نجات
 • توليد کنندگان تجهيزات ، ادوات و ابزار آلات ايمني ، آتش نشاني ، امداد و نجات
 • خدمات مشاوره و آموزش در حوزه HSE
 • نرم افزارها و نشريات تخصصي حوزه HSE
 • شرکت هاي ارائه کننده خدمات بهداشت و طب کار
 • خدمات بهداشت محيط
 • خدمات HSE در حوزه شهري
 • ايمني در صنايع دريايي
 • صنايع خودرو سازي و شرکت هاي ارائه کننده تجهيزات و فن آوري هاي عرصه خودرو
 • سازمان ها و توليد کنندگان تجهيزات HSE در صنعت ساختمان (سازه ها، تاسيسات، امور زير بنايي و صدور خدمات مهندسي)
 • سازمان و توليدکنندگان تجهيزات HSE در حوزه معدن
 • سازمان ها و توليد کنندگان تجهيزات HSE در حوزه هاي مخابرات، نيرو
 • سازمان ها و توليدکنندگان تجهيزات HSE در حوزه حمل و نقل
 • صنايع شيميايي مرتبط با HSE
 • صنايع غذايي مرتبط با HSE
 • صنايع نساجي مرتبط با HSE
 • مراکز مديريت بحران (وزارتخانه ها، سازما نها، مراکز دولتي کشوري و لشکري)
 • طراحان و توليد کنندگان تجهيزات و مصالح ساختماني نوين در صنعت ساخت و ساز و تجهيزات مقاوم سازي
 • مراکز اورژانس و آمبولانس سازان و توليد کنندگان اقلام دارويي و پزشکي
 • خدمات بانک و بيمه در حوزه HSE
 • مديريت ضايعات و پسماند و تصفيه پساب
 • توليد پاک و مديريت سبز در سازمانها
 • آمايش سرزمين و توسعه پايدار
فهرست
چهارمين کنفرانس بين‌المللي حوادث
19لغايت 21 آبان – دانشگاه تهران
حوادث رانندگي و جاده اي و تلفات ناشي از آن يکي از چالش هاي کنوني جوامع بشري است که هزينه هاي مادي و معنوي زيادي را تحميل و بخش هايaگوناگون و دستگاه هاي مختلف قواي مجريه، قضاييه و مقننه کشور را درگير مي نمايد، لذا ايمن سازي جاده ها و خودروها و آموزش افراد براي ارتقاء فرهنگ ايمني در جاده ها بايد از سوي همه دستگاه هاي اجرائي، ذيتفعان و دست اندرکاران مورد توجه بيشتر قرار گيرد. از آنجا که هيچ کاري بدون مشارکت جدي آحاد جامعه به موفقيت کامل نمي رسد، لازم است علاوه بر ايمن سازي راه ها و جاده ها و بهبود کيفيت فني خودروها، آموزش عمومي، فرهنگ سازي و بالا بردن سطح مهارت و سپس اعمال قانون در مورد متخلفان بيش از پيش در دستور کار قرار گيرد تا سبب کاهش محسوس حوادث شود. حقيقت آن است که با تجزيه و تحليل منطقي و عمليات اصلاحي مي توان از بخش مهمي از حوادث رانندگي و تصادفات جاده‌اي اجتناب نمود و از اين رو دانشکده فني دانشگاه تهران در پي برگزاري موفق سه دوره قبلي در نظر دارد "چهارمين کنفرانس بين‌المللي حوادث رانندگي و جاده‌اي" را با هدف کاهش تلفات و حوادث رانندگي و جاده اي، افزايش اطلاع رساني و آموزش، بررسي راهکارهاي افزايش ايمني مسيرهاي درون و برون‌شهري، شناسائي نقاط پرتصادف و اقدام براي ايمن‌سازي آنها، بهبود کيفيت فني خودروها و ساير موارد برگزار نمايد.
دکتر محمود کمره‌اي - رئيس پرديس دانشکده‌هاي فني دانشگاه تهران
آخرين مهلت ارسال مقالات کامل 1394-05-15
تاريخ اعلام نتيجه داوري مقالات 1394-06-10
تاريخ شروع کنفرانس 1394-08-19
تاريخ پايان کنفرانس 1394-08-21
تلفن تماس : 88203845- 021 و 021-88203846
فکس : 88198520 -021
رايانامه : itac2015@ut.ac.ir
وب سايت کنفرانس : http://itac2015.ut.ac.ir
محورهاي کنفرانس :
 • امور مهندسي راه ايمن
 • جايگاه اقدامات ايمني در مطالعات ترابري درون‌شهري و برون‌شهري
 • مدل‌هاي پيش‌بيني و ارزيابي شاخص‌هاي ايمني
 • ايمني وسايل نقليه
 • قوانين و مقررات ايمني و روش‌هاي اجرايي
 • مديريت هماهنگ و يکپارچه ايمني
 • امداد و نجات مصدومان و فوريت‌هاي پزشکي
 • آموزش و رفتار عوامل انساني
 • پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تصادفات رانندگي
 • مسائل ويژه ايمني
برنامه هاي کنفرانس :
 • ارائه سخنراني‌هاي کليدي
 • ارائه مقالات مدعوين ويژه
 • برگزاري نشست‌هاي تخصصي
 • برپايي کارگاه‌هاي آموزشي
 • برپايي نمايشگاه تخصصي جانبي 3روزه
 • انتشار مقالات ارائه شده در همايش
فهرست
همايش مصرف بهينه آب در صنعت :چالشها و راهکارها
19 و 20 آبان 1394 - اصفهان، دانشگاه اصفهان
-سطح برگزاري : ملي
محورهاي همايش :
 • تبادل آب مجازي توسط صنعت
 • اقتصاد آب و محيط‌زيست در صنعت
 • مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت
 • استانداردهاي کمي و کيفي آب در صنعت
 • راهبردهاي توسعه پايدار در تأمين آب صنعت
 • بازنگري در الگوي کشت فضاي سبز در صنايع
 • ضرورت سازگاري صنعت با تغييرات اقليم در کشور
 • الزامات بازيافت و کاربرد پساب‌هاي شهري در صنعت
 • بکارگيري فناوري‌هاي نوين در تصفيه و شيرين‌سازي آب و بازيافت پساب‌ها
 • بکارگيري فناوري‌هاي نوين کاهنده مصرف آب و کاهش ميزان هدر رفت آب در صنايع
برگزار كنندگان: دانشگاه اصفهان
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 18 مهر 1394
آخرين مهلت ثبت نام: چهارشنبه 29 مهر 1394
تسايت همايش: www.owci.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09135573134
آدرس دبيرخانه: دانشگاه اصفهان- پژوهشکده محيط زيست
محل برگزاري: اصفهان
ايميل: owci@res.ui.ac.ir
فهرست
هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست
تاريخ برگزاري همايش: آذر 1394
برگزار كنندگان:
دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت صنعت معدن و تجارت
ستاد توسعه پايدار شهرداري
انجمن مهندسي محيط زيست
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 شهريور 1394
سايت همايش: celco.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 44268512-021
آدرس دبيرخانه: تهران- ستارخان- روبروي برق آلستوم- کوچه فياض- پلاک51
محل برگزاري: تهران
ايميل: rahmani_celco@yahoo.com
سطح برگزاري : ملي
محورهاي همايش : آب و فاضلاب :
 • تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي (سيستم ها و فرآيندها)
 • تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي
 • راهبري تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي
 • مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
 • استانداردهاي كيفي آلودگي آب (حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك)
 • استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده
 • تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و فاضلاب
 • دفع و استفاده مجدد از پساب
 • دفع و استفاده مجدد از لجن
خاك و پسماند :
 • شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك
 • حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي، حرارتي و ...
 • استانداردهاي حد مجاز آلاينده ها در خاك
 • مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و...)
 • مكان يابي، طراحي و اجراي محل دفن بهداشتي و مهندسي پسماندها (لندفيل)
 • زباله سوزي و پسماندهاي ويژه
هوا و صوت :
 • پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و سيار
 • شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي
 • شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
 • استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
 • ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
 • مدل سازي انتشار آلودگي هوا از منابع ثابت و متحرك
حورهاي ويژه :
 • فن آوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
 • به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)
 • فن آوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
 • كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
 • كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده ها
 • كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
 • روشهاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs)
 • بررسي مدلهاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
 • كاربرد نرم افزارهاي جديد زيست محيطي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
 • استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
 • زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آنها
 • شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
 • نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA)
 • محيط زيست و فناوري اطلاعات
 • محيط زيست و دولت الكترونيك
 • روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
 • روشهاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست
 • ارزش گذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت
 • بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي
 • الگوهاي موثر مديريت محيط زيست صنعتي
شرايط ثبت نام :
 • تکميل فرم ثبت نام
 • پرداخت هزينه ثبت نام
 • ثبت نام فقط از طريق سايت سمينار صورت مي گيرد
 • به شرکت کنندگان گواهي معتبر اعطا مي شود
فهرست
هفتمين کنگره بين المللي سلامت در حوادث و بلايا
زمان برگزاري کنگره : دي ماه 1394 - تهران
محورهاي کنگره
 • مديريت جامع سلامت در حوادث و بلايا
 • انسجام و هماهنگي در مديريت سلامت در حوادث و بلايا: چالش ها و راهکارها
 • مشارکت اجتماعي، مديريت جامعه محور: تاب آوري در حوادث و بلايا
 • فرهنگ مشارکت و همکاري در حوادث و بلايا
 • تلفيق رويکرد کاهش خطر بلايا در سياست ها و برنامه هاي حوزه سلامت: چالش ها و راهکارها
 • مشارکت بين المللي در سلامت در حوادث و بلايا:چالش ها و راهکارها
 • جايگاه اخلاق در هماهنگي و همکاري در سلامت در حوادث و بلايا
 • فرهنگ ايمني و رويکرد ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها در حوادث و بلايا
 • سلامت در حوادث مرتبط با تغييرات اقليمي: چالش ها و راهکارها
 • تعهد و کاهش خطر بلايا
 • نقش فناوري هاي نوين در سلامت در حوادث و بلايا
رويکرد کنگره هفتم :
تفاوت اصلي اين کنگره با کنگره هاي قبل را مي توان در تلاش براي عمق بخشي بيشتر علمي و نيز دقت در انتخاب مخاطبين و توجه به مخاطب خاص و نيازهاي علمي و عملياتي ايشان دانست. لذا در اين راستا ، کنگره احتمالاً در مکاني کوچکتر و با صرف هزينه هاي کمتر برگزار خواهد شد و در عوض براي توليد محتواي علمي تک تک سخنراني ها و برنامه هاي کنگره از ماه ها قبل برنامه ريزي صورت گرفته است.
 • تمرکز بر جذب مخاطبين واقعي
 • ارتقاي چشمگيرکيفيت برنامه هاي علمي
 • کاهش حجم برنامه ها و سخنراني هاي کم اثر
 • صرفه جويي و کاهش هزينه هاي اجرايي زائد
 • انعکاس وسيع رسانه اي
 • تربيت تيم هاي DMAT بسيج جامعه پزشکي
وب سايت همايشhttp://www.ichd.ir
مهلت ارسال خلاصه مقاله : 31 شهريور 1394
فهرست
ششمين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE
11 الي 13 اسفند 1394، تهران - دانشگاه صنعتي شريف
برگزار کننده: دانشکده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف
نشاني دبيرخانه: تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مهندسي شيمي و نفت، ساختمان شمالي، مرکز طراحي فرآيند، ايمني و کاهش ضايعات
تلفن: 66165457 021 66165427 021
سايت: http://www.cpsl.ir
بدينوسيله به استحضار مي رساند که با بهره گيري از تجربيات برگزاري پنج همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE که در سال هاي 84، 86، 88، 90 و 92 برگزار شده است و با عنايت به استقبال جامعه دانشگاهي و صنعتي از اين حرکت، مرکز طراحي فرآيند، ايمني و کاهش ضايعات دانشگاه صنعتي شريف اقدام به برگزاري ششمين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE در روزهاي سه شنبه لغايت پنجشنبه، 11 تا 13 اسفند ماه 1394 نموده است.با توجه به نقش متقابل صنعت و مجامع دانشگاهي براي ارتقا دانش در شاخه هاي مختلف مهندسي ايمني و مديريت HSE ، برگزاري ششمين همايش ملي در اين زمينه ها گامي در راه استمرار تبادل آرا و افکار صاحب نظران دانشگاهي و صنعتي در اين حيطه خواهد بود.
اهداف همايش:
 • معرفي و بحث بر روي مفاهيم پايه ايمني و مديريت HSE در صنايع
 • فراهم نمودن بسترهاي مناسب همکاري ميان متخصصين و محققين دانشگاهي و کارشناسان HSE در صنعت
 • دعوت از متخصصان HSE در سطح ملي و بين اللملي براي بحث و بررسي جديدترين فناوريها و روشهاي جاري ايمني در صنعت
 • شناسايي موضوعات و عناوين پروژه هاي تحقيق و توسعه HSE در صنايع
 • تشويق مراکز دانشگاهي و صنعتي جهت ايجاد برنامه هاي مؤثر و کارامد تحقيق و توسعه در
 • زمينه هاي مختلف ايمني و مديريت HSE
 • شناسايي و بررسي توان بالقوه سيستم مديريت HSE در حفاظت محيط زيست ملي و جهاني و دستيابي به اهداف توسعه پايدار تعريف شده براي صنايع مختلف و در سطح ملي و بين اللملي
محورهاي اصلي همايش
 • ايمني و مديريت ريسک
 • تحليل حوادث صنعتي جهت ترويج ايمني و آموزش HSE
 • روش هاي نوين در ارزيابي و طبقه بندي مخاطرات
 • روش هاي طراحي ذاتاً ايمن صنايع فرايندي
 • روش هاي شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسک
 • کاربرد نرم افزارهاي حرفه¬اي در مهندسي ايمني
 • آناليز پيامدهاي حوادث در واحدهاي صنعتي
 • HSE و ايمني در محيط پيمانکاري
 • طراحي و اجراي برنامه¬ طرح واكنش اضطراري
 • ايمني و بيمه
 • تجهيزات و ابزار جديد ايمني
 • مديريت بحران
فهرست
اولين كنفرانس مديريت مخاطرات در معادن و فضاهاي زيرزميني
27 الي 29 اسفند 1394، تهران - دانشگاه صنعتي اميرکبير
برگزارکننده: پژوهشکده سوانح طبيعي
نشاني دبيرخانه: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از چهارراه پارك وي، خيابان شهيد
فياضي(فرشته)، خيابان شبديز، پلاك 9
تلفکس: 22007466
سايت: http://hmmu1.ndri.ir
هدف از برگزاري كنفرانس:
به دليل خسارات مالي و جاني فراوان كه سالانه جان تعدادي از هموطنان ما را در اثر حوادث مستقيم در معادن سراسر كشور مي گيرد و صدها نفر را در اثر عدم شناخت و رعايت اصول ايمني و بهداشتي در معرض خطر قرار مي دهد و همچنين مخاطرات ايجاد شده در مرحله ساخت فضاهاي زيرزميني از قبيل تونلهاي راه، تونل ها و ايستگاه هاي مترو، مغارهاي مربوط به سدها كه كارگران و دست اندركاران ساخت اين فضاها را تحت تاثير قرار مي دهد، لزوم شناخت اين مخاطرات در كشور ضروري است و نياز به برنامه ريزي و شناخت كاملتر باتوجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه اين مباحث بيش از گذشته احساس مي شود. هدف از برگزاري اين كنفرانس شناساندن دقيق تر اين مخاطرات به افراد دست اندركار و ارايه روشها و الگوهاي مديريتي در اين زمينه است.
محورهاي كنفرانس :
 • مديريت امداد و نجات در معادن و فضاهاي زيرزميني
 • بيماري هاي ناشي از كار در معادن و فضاهاي زيرزميني
 • آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از بهره برداري از معادن و فضاهاي زيرزميني
 • تاب آوري و قابليت برگشت پذيري پس از رخداد سوانح در معادن و فضاهاي زيرزميني
 • تاثيرپذيري معادن و فضاهاي زيرزميني از سوانحي مانند زمين لرزه، نشست زمين، زمين لغزش، سيلاب و آتش سوزي
 • سيستم هاي مديريت مخاطرات، مديريت بحران و مديريت خطرپذيري در معادن و فضاهاي زيرزميني
 • مديريت مخاطرات در عمليات معدنكاري شامل: آتشباري، تهويه، روشنايي، حمل و نقل و نگهداري و موارد مشابه در فضاهاي زيرزميني
فهرست
نهمين کنگره ملي مهندسي عمران
17 و 18 ارديبهشت 1395 - مشهد مقدس - دانشگاه فردوسي مشهد
برگزار كنندگان: دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده مهندسي
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 شهريور 1394
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 آبان 1394
آخرين مهلت دريافت چکيده مقاله ها 94/6/15
اعلام نتايج بررسي چکيده مقاله ها 94/6/31
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات 94/8/30
اعلام نتايج بررسي مقاله ها 94/10/15
سايت همايش: 9ncce.um.ac.ir
ثبت نام و ارتباط از طريق سايت همايش
محل برگزاري: مشهد مقدس - دانشگاه فردوسي مشهد
سطح برگزاري : ملي
محورهاي همايش :
 • مهندسي سازه
 • مهندسي زلزله
 • مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
 • مهندسي آب
 • مهندسي سازه هاي هيدروليکي و دريايي
 • مهندسي ژئوتکنيک
 • مهندسي راه و حمل ونقل
 • مديريت ساخت
 • مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک
 • ساير زمينه هاي مرتبط : مديريت بحران و پدافند غيرعامل، فناوري و مواد نوين، آموزش مهندسي عمران، اخلاق مهندسي و ...
فهرست
   دانلود : همایش_hse.docx           حجم فایل 46 KB
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت ره آوران فنون پتروشیمی میباشدصفحه اصلی |درباره ما|تماس با ما