معرفی HSE

بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار در هر سال 250 میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق می افتد که در صورت تبدیل این تعداد حادثه به روز، ساعت، دقیقه و ثانیه باید گفت که در هر ثانیه 8 حادثه در جهان رخ می دهد که اگر برای هر حادثه فقط یک نفر قربانی در نظر گرفته شود، بدان مفهوم است که در هر ثانیه دست کم سلامتی هشت نفر به خطر خواهد افتاد. از اينرو، آموزش اثربخش ايمني مي تواند با عنايت به تعيين نيازهاي آموزشي ايمني دقيق، روشهای بهينه آموزش و ارزيابي اثربخشي دوره ها نقش به سزايي در تقويت فرهنگ ايمني و متعاقباً كاهش حوادث و كنترل ضايعات و خسارات داشته باشد. از رويکرد محيط زيستی نيز حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای ادامه حیات نسل های آینده بر کسی پوشیده نبوده و هرگونه آلودگي زيست محيطي كه پيامد اجراي طرح ها و پروژه هاي صنعتي مي باشند، بيش از هر مبحث ديگري نگراني هایی را نسبت به آينده زمين و موجودات زنده ساكن آن ایجاد می نمايد. بهمین دلیل سازمانهای جهانی با همکاری تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد، اقدام به تدوین و استاندارد های زیست محیطی متعددی کرده و طرح و پروژه های توسعه ای را مکلف به رعایت آنها نموده اند به طوریکه حداقل آسیب و تخریب در ازای توسعه متوجه منابع طبیعی شود. در همین راستا شرکت ره آوران فنون پتروشیمی به منظور ارتقاء سطح دانش HSE و تربیت کارشناسان HSE در شرکتهای منطقه، از سال 1390براساس نیاز سنجی آموزشی و برنامه ریزی انجام شده دوره های HSE آموزشی را در حوزه های زیر برگزار می نمايد:

  •  بهداشت

  •  ایمنی و آتش نشانی

  •  محیط زیست

ويژگي های دوره های قابل اجرا در اين شرکت عبارتند از:

  • برگزاری دوره های HSE با بیش از 30 سرفصل

  • آموزش دوره ها با رویکرد نفت، گاز و پتروشیمی و هم راستا با نیازهای روز

  • برگزاری دوره، فراخور نیاز در محل کارفرما

  • اعطای گواهینامه آموزشی معتبر پس از اتمام دوره

  • استفاده ازاساتید مجرب در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

  • ارائه کتاب، جزوه و يا سی دی آموزشی به شرکت کنندگان

  • ارائه پکيج کيف و نوشت افزار به شرکت کنندگان