مدیران

 دکتر نوید نادرپور

نام : دکتر نوید نادرپور

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتری

رزومه کامل :

دکتر نوید نادرپور مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی می باشد.

مهندس غلامرضا قنواتی

نام : مهندس غلامرضا قنواتی

سمت : مدیر آموزش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رزومه کامل :

آقای مهندس غلامرضا قنواتی مدیر آموزش شرکت ره آوران فنون پتروشیمی می باشد.

حمید دانش پایه

نام : حمید دانش پایه

سمت : مدیر منابع انسانی و رییس روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رزومه کامل :

آقای دانش پایه مدیر منابع انسانی و رییس روابط عمومی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی می باشد.

فرزاد فاطمی خواه

نام : فرزاد فاطمی خواه

سمت : رییس حراست

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رزومه کامل :

آقای فاطمی خواه رییس حراست شرکت ره آوران فنون پتروشیمی می باشد.