اخبار و مقالات

نحوه ثبت نام در مرکز آموزش علمی کاربردی ره آوران فنون پتروشیمی

نحوه ثبت نام در مرکز آموزش علمی کاربردی ره آوران فنون پتروشیمی

برای اولین بار در صنعت پتروشیمی کشور، مرکز آموزش علمی کاربردی ره آوران فنون پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر اقدام به پذیرش دانشجو در 5 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی فنی ناپیوسته می نماید.

توضیحات

متقاضیان ثبت نام در مرکز آموزش علمی کاربردی ره آوران فنون پتروشیمی لازم است مراحل 9 گانه مندرج در شکل زیر را طی نمایند: