اخبار و مقالات

دوره آموزشی ایمنی داربست برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

دوره آموزشی ایمنی داربست برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

دوره آموزشی ایمنی داربست برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

توضیحات

دوره آموزشی ایمنی داربست برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
استاد : آقای زنگنه
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۹