اخبار و مقالات

دوره آموزشی ایمنی آتشنشانی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

دوره آموزشی ایمنی آتشنشانی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

دوره آموزشی ایمنی آتشنشانی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

توضیحات

دوره آموزشی ایمنی آتشنشانی برای کارآموزان شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس  در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
استاد : آقای شیراوند
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۹