اخبار و مقالات

دوره‌های آموزشی کارآموزان جدیدالاستخدام شرکت پتروشیمی گچساران

دوره‌های آموزشی کارآموزان جدیدالاستخدام شرکت پتروشیمی گچساران

دوره های آموزشی کارآموزان شرکت پتروشیمی گچساران در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی ، پس از اعلام نتایج استخدامی شرکت پتروشیمی گچساران و گذراندن مصاحبه تخصصی و رفتاری تعداد 303 نفر از  برگزیدگان این آزمون در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی دوره کارآموزی خود را از تاریخ 17/02/1401 تا 27/07/1401 در 16 گروه‌ شغلی که شامل: ابزار دقیق و برق قدرت ، اپراتور سایت ، آتش نشانی ، آزمایشگاه ، بازرسی فنی ، بازرگانی ، برنامه ریزی تعمیرات ، بهداشت ، بهره برداری سایت ، تعمیرات برق ، تعمیرات مکانیک ، تکنسین آزمایشگاه ، حقوقی و پیمان ها ، سامانه ها و فناوری اطلاعات ، مالی حساب داری ، منابع انسانی ... آموزش دیده و در پایان پذیرفته شدگان با دریافت «پایان نامه دوره آموزشی» خود از شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در شرکت پتروشیمی گچساران و در سمت های مشخص شده مشغول به کار می شوند.