اخبار و مقالات

تقویم آموزشی 3 ماهه اول 1401

تقویم آموزشی 3 ماهه اول 1401

برنامه آموزشی مرکز آموزشی ره آوران طی 3 ماهه اول سال 1401 تدوین و در دسترس میباشد.

توضیحات

برنامه کلاسهای آموزشی ویژه دوره های ضمن خدمت کارکنان شاغل در صنایع پتروشیمی و فراگیران آزاد طی 3 ماهه اول سال 1401 تدوین شده است و به پیوست در قالب فایل اکسل در دسترس میباشد، شایان توجه است محل اجرای کلاسهای آموزشی مذکور مرکز آموزش ره آوران فنون پتروشیمی واقع در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی میباشد.

دانلود فایل PDF