اخبار و مقالات

تقدیر مدیر کل کتابخانه های عمومی استاد خوزستان از شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

تقدیر مدیر کل کتابخانه های عمومی استاد خوزستان از شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

اهدا تقدیرنامه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان به غلامرضا قنواتی مسئول آموزش شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

توضیحات