اخبار و مقالات

برگزاری دوره آموزشی کارگاه ارتعاشات برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام

برگزاری دوره آموزشی کارگاه ارتعاشات برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام

برگزاری دوره آموزشی کارگاه ارتعاشات برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

توضیحات

برگزاری دوره آموزشی کارگاه ارتعاشات برای کارآموزان پتروشیمی بندرامام در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
استاد: غلامرضا مرادی
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹